Zoneterapi er en helheds orienteret behandlingsform, hvor man inddrager hele kroppen, og ikke kun det kropsområde hvorfra symptomer i form af ubehag, gener, smerter, samt sygdom befinder sig.
Under fødderne findes ca 75.000 nervespidsender, som alle står i forbindelse med hjernen, via. ischiasnerven og rygmarven. Fra hjernen er der forbindelse ud til kroppens organer, muskler, knogler ja alt kropsvæv. Med forskellige trykkombinationer, kan man således påvirke alle kropsområder, og derved opnå en stabiliserende, normaliserende effekt på væv og organer overalt i kroppen.

Forestil dig at man inddeler kroppen og ligeledes fødderne i felter. Højre fod svarer til højre side af kroppen, og venstre fod svarer til venstre side af kroppen. Du kender det fra telefonbogen med by og vej kort eller et landkort, hvor man ud af den ene akse har givet felterne numre 1 2 3 4 osv. og ud af den anden akse har man givet felterne bogstaver A B C D osv. Vil du nu finde en by eller vej, kan du slå op i et register og ser at byen eller vejen f.eks ligger i felt 3,B. Sådan er det også i zoneterapien. Ved man hvor nyrerne ligger placeret fysisk i kroppen, nemlig i et ganske bestemt felt, ja så ved man også hvor reflekszonerne til nyrerne ligger under fødderne, nemlig i tilsvarende felter.

Ubalance 
I zoneterapi taler man tit om ubalancer. Enhver ubalance i kroppes organer eller vævsområde vil således afspejle sig i et bestemt vævsområde på fødderne. Ubalacerne vil med tiden giver ubehag og gener, f.eks i form af smerter og utilpashed. Disse ubalancer kan med tiden udvikle sig, til egentlige sygdomme hvis de ikke elimineres. Ubalancer finder zoneterapeuten under fødderne, ved at der f.eks er smerter i det vævsområde der behandles, eller hvis det føles som om der er grus eller sandkorn under huden i vævet ligesom små krystaller, eller hvis selve vævet har en anden struktur end normalt, f.eks hvis vævet ikke føles fast men har en unormal struktur. Med forskellige trykkombinationer på fødderne, kan man således stimmulerer kroppens organer og væv, samt skabe mulighed for at kroppens egne reguleringsmekanismer kan bringe kroppen tilbage til en tilstand af balance og normalt energiniveau, såvidt dette kan lade sig gøre. Zoneterapi er, på lige fod med akupunkturen en “energibehandling”, hvor kroppens organer og væv forsynes med en passende mængde energi, gennem de såkaldte meridianbaner. Disse meridianbaner løber symetrisk om kroppens midterplan, de står i forbindelse med hinanden, som var de et landkort, hvor motorvejene kan sammenlignes med meridianbanerne, som er i forbindelse med hinanden i kraft af alle de mindre veje. Disse meridianbaner forsyner hver især et bestemt organ, nogle tilhørende muskler, samt andet kropsvæv med en nøjagtig afstemt energimængde.

Forestil dig nu at der opstår en blokering på en af meridianbanerne. På samme måde som hvis du har en vandslange med tryk på, men hvor der opstår et knæk på slangen, så vandet ikke mere kan løber ud. Ja så har man pludselig et overtryk lige før knækket på slangen, og ingen vand i enden af slangen. Omsæt dette til en meridianbane, hvor der opstår en blokering så energien ikke kan flyde frit mere. Der opstår overenergi i meridianbanen før blokeringen, og umiddelbart efter blokeringen vil der så blive underenergi.

Det er zoneterapeutens opgave at finde ud af hvor blokeringerne sidder, og med tryk i bestemte punkter på disse meridianbaner, at løsne op for evt. blokeringer så energien frit kan flyde igen, i det omfang dette kan lade sig gøre, hvorved organer og kropsvæv igen bliver forsynet med en passende mængde energi. Bliver den normale energiforsyningen til kroppens organer og kropsvæv ikke genoprettet, vil det på sigt give problemer.

Hvorfor virker zoneterapi 
Zoneterapien er i dag en velkendt behandlingsform. Mange har stiftet bekendskab med behandlingsformen, eller kender nogen der har, og mange med godt resultat.

  1. Rent videnskabeligt mangler man forklaring på, hvorfor zoneterapien virker. Hvorvidt det er muligt at forklare et fænomen videnskabeligt, afhænger af, om man er i besiddelse af det nødvendige, fysiske apparatur. Man kan ikke komme videre i sin udforskning af virkeligheden end til de grænser, som sættes af det måleudstyr, man har til sin rådighed. Indenfor disse grænser har man iagttaget følgende i forbindelse med en zoneterapibehandling: De små bitte blodårer også kaldet blodkapillærerne åbnes, i de områder af kroppen, der svarer til de refleksområder der bliver behandlet med zoneterapi på foden. Dette sker ved at spændingsgraden i muskulaturen eller blodårerne omkring og i det pågældende vævsområde afslappes og åbnes. Som følger af dette kan ilt og næringsstoffer nu frit flyde med blodet ind i området, og samtidig fjernes evt. ophobede affalds-/ og giftstoffer fra området. En øget blodgennemstrømning vil blandt andet virke gunstigt ind på kroppens udrenseorganer, som herved kan arbejde mere effektivt, og udrense disse affaldsstoffer og giftstoffer fra kroppen
  2. I blodet kan man måle en øget mængde neurohormoner. Disse kaldes endorfiner og enkefaliner, og har en morfinlignende effekt, d.v.s. en afslappende og smertestillende effekt. Disse stoffer dannes ligeledes i kroppen, når man dyrker sport og motion. Det forklarer bla. at en aktiv sportsudøver kan fortsætte sin sportspræstation, selv om vedkommende har fået en alvorlig skade. Kroppen er simpelthen fuld af disse smertestillende hormoner, og først bagefter når kroppen er kommet i hvile, og produktionen af disse hormoner aftager, kommer smerterne gradvis. Vi kender også mænomenet fra de situationer hvor vi kommer til skade. Brækket arm eller ben, eller en forstugning af anklen, gør måske ikke så ondt til at begynde med, men som tiden går kommer smerterne snigende