På væggen hænger plakater over kroppens muskler. Med små krydser er placeringen af musklernes triggerpunkter markeret, og med farver er smerteområder for aktive triggerpunkter indtegnet.

Et triggerpunkt er et lille områder i en muskel, som man mener indeholder en øget mængde nervespidsender. Et triggerpunkt kan være aktivt eller pasivt. Aktive triggerpunkter kan fremkalde smerter eller stivhed i den tilhørende muskel. Et aktivt triggerpunkt i en muskel er karakteristisk ved, at et tryk i punktet altid vil udløse en smerte i selve punktet, med en smerteudstråling eller en sovende fornemmelse til et ganske bestemt kropsområde.

Forskellige påvirkninger af kroppen er årsagen til at triggerpunkter udvikler sig til at blive aktive. Der kan nævnes overanstrengelse, som mange oplever ved ensidige gentagende bevægelser på arbejdet, forkerte arbejdsstillinger over længere tid, pludselig ændring i livsstil, som hvis man går fra at være aktiv i sin hverdag til at blive passiv på en kontorstol eller omvendt.

Passive triggerpunkter kan også være ømme ved tryk i punkterne, men de giver ikke udstrålende smerter eller sovefornemmelser, som de aktive gør. I min behandling af klienter, som har smerteproblemer forårsaget af muskelspændinger, påvirker jeg disse aktive triggerpunkter ved at holde et tryk i punktet i ca. 20 sekunder. Ved at holde et fast tryk i punktet, kan man få musklen til at slappe af og slippe sin spænding.

Har man haft muskelsmerter gennem længere tid, skal man ind og påvirke disse triggerpunkter gennem flere behandlinger, for at opnå at musklen ikke langsomt begynder at spænde igen. I takt med behandlingerne omprogrameres musklerne tilbage til normal muskelspænding. For at opnå hurtigst mulig smertelindring anvender jeg også laseren i disse aktive triggerpunkter. I visse tilfælde har jeg været ude for at punkterne er så smertende, at jeg ikke kan få lov til at holde trykke i punkterne. I disse tilfælde er laseren en fantastisk hjælp, behandling med laseren er helt smertefri.