Massage i kombination med zoneterapi og laser er yderst effektivt, når gener i form af ubehag og smerter er opstået på grund af muskelspændinger.

Hyppige årsager til muskelspændinger er overbelastning af musklerne, gentagne ensidige bevægelser, som mange jo er udsat for via. deres arbejde. Stress kan ligeledes give muskelspændinger. Årsagen til stress kan være mange, her skal blot nævnes nogle få:
<0l>

  1. Travl hverdag med for mange ting om ørerne
  2. Pludselige ændringer i ens hverdag, som efter skilsmisse eller dødsfald i ens nærmeste familie eller vennekreds
  3. Alvorlig sygdom hos en selv, eller hos en man står nær

Når musklerne spændes bliver muskelfibrene kortere og tykkere end normalt. Blodgennemstrømningen i musklen mindskes, og ja, så har vi balladen. Ved en normal blodcirkulation tilføres muskelcellerne ilt og næringsstoffer, og samtidig fjernes affaldsstoffer fra musklcellerne.

I de tilfælde hvor der er en dårlig blodcirkulation, vil affaldsstoffer hobe sig op i muskelvævet, og muskelcellerne vil blive underforsynet med ilt og næringsstoffer. Mangel på ilt, vil bevirke at musklen ikke kan slippe sin spænding, og så begynder en ond cirkel, hvor muskelspændinger giver smerter, der jo bevirker at man spænder yderligere.

Massage bevirker at de tykke spændte muskelfibre smidiggøres. Dette øger blodcirkulationen i området, samtidig med at de ophobede affaldsstoffer fjernes. Den onde cirkel er brudt, og blodcirkulationen kan igen forsyne muskelcellerne med ilt og næringsstoffer, hvorved muskelspændingen langsomt aftager.

I behandling af spændte muskler, behandles musklens triggerpunkt med både tryk og laser, læs mere herom på siderne omhandlende laser og triggerpunkt.

De fleste klienter der kommer til behandlinger i Gittes Zoneklinik ønsker selv at få både zoneterapi og massage.