Hypnose er en tilstand i sindet, som du uden at vide det, befinder dig i flere gange i løbet af dagen. Du kender det fra når du f.eks. går en tur, du vandre der ud af, er i dine egne tanker. Pludselig ser du dig omkring og tænker, er jeg allerede nået så langt. Du har ikke været særlig bevidst, men i stedet været i en dagdrømmer tilstand.

Det er når du er i denne dagdrømmertilstand, at dit bevidste sind, der hvor du har din analytiske logiske sans, der hvor du er når du fokuserer og er i nuet, trækker sig lidt i baggrunden, går lidt i slow, hvorved der skabes direkte adgang til underbevidstheden.

Hvad kan hypnose bruges til og hvordan virker hypnose?
Hypnose kan bruges ved alle former for ønskede forandringsprocesser, forudsat at det er dig selv der ønsker forandringen. Det primære formål med hypnose er at påvirke din underbevidsthed, så den samarbejder positivt med din bevidsthed, i stedet for at modarbejde den.

Der er intet mystisk eller dramatisk ved at blive hypnotiseret, men det virker kun hvis du samarbejder med hypnotisøren. Ved at følge de forslag hypnotisøren kommer med, giedes du stille og roligt ned i en afslappet behagelig dagdrømmertilstand, hvor der skabes direkte kontakt til underbevidstheden. Når der er skabt kontakt til underbevidstheden, så fremsiger hypnoterapeuten de nye positive støttende forslag til forandringer, hvorved de ind programmeres i underbevidstheden, så du fremover reagerer på en mere hensigtsmæssig måde, der virker støttende for dig, og som samarbejder positivt med bevidstheden. Langt de fleste er modtagelige for hypnose, men ingen kan hypnotiseres mod sin vilje.
Du falder ikke i søvn og kan følge med i alt hvad der foregår, selv om du føler dig meget afslappet i din krop. Afslapningen er ikke et mål, men et middel og du kan altid afbryde en behandling, hvis du ikke ønsker at fortsætte.

For at forstå hvad hypnose går ud på, skal vi først se på, hvordan vores sind fungerer.
Når der arbejdes med Hypnose, arbejdes der med underbevidstheden. Det er i underbevidstheden at alle vores oplevelser lagres sammen med de sanseindtryk der er knyttet til oplevelsen, altså billeder, lyd, duft, smag, kropsfornemmelser o.s.v. Det er i underbevidstheden at dine oplevelser farves af følelser, om oplevelsen skal lagres i underbevidstheden med følelsen af glæde, skuffelse, ked af det hed, vrede, angst, stress m.m.

Når dine oplevelser bliver præget af positive følelser er der ingen problem mellem dit bevidste sind og din underbevidsthed.
Knyttes der en eller flere negative følelser til din oplevelse, så vil du næste gang du oplever noget lignende, noget der minder om det du har oplevet, noget der allerede ligger lagret i underbevidstheden, så vil du igen reagerer med de samme negative følelser, og den samme negative adfærd, der blev knyttet til den tidligere oplevelse. Er du f.eks. bange for en bestemt situation får underbevidstheden magten, og en nok så stærk vilje kan ikke fjerne din angst. Det samme gælder vrede eller ked af det hed m.m.

Før Hypnose – Hypnoterapi
Når du kommer til hypnose – hypnoseterapi, starter terapien med en samtale for at afdække problemet. Under samtalen finder du frem til, hvad positivt der skal erstatte den eller de negative følelser og det negative handlemønster der er knyttet til dit problemet, og der formuleres et mål.

Jeg fortæller om hvad hypnose er og hvordan hypnosen virker, så du føler dig tryg ved det der skal foregå. At du føler dig tryg er vigtigt for et godt resultat.

Sådan foregår en hypnose session
Efter vores indledende samtale, sørger jeg for at du ligger behageligt. Selve hypnosen starter med, at man føres ind i en meget behagelig og dybt afslappet trancelignende tilstand, hvor din krop er meget afslappet, men du er fokuseret på hvad jeg siger. I denne tilstand er din underbevidsthed modtagelig for forslag til forandring. I form af en speciel udviklet spørgeteknik findes årsagen til dine problemer. Derefter udskiftes de gamle negative overbevisninger og handlemønstre med nye positive overbevisninger, holdninger og adfærd, som du ønsker. Det betyder, at du fremover vil reagere og handle ud fra de nye overbevisninger, som er mere hensigtsmæssigt og som virker støttende for dig.

Typisk er en del af bevidstheden til stede under hypnosen, og man hører alt, der bliver sagt. Det er også almindeligt, at man bevidst glemmer det igen bagefter, mens det ubevidste sind vil huske alt og føre en positiv forandring ud i livet. Når man arbejder med hypnose over flere gange, kommer man som regel dybere og dybere for hver gang.

Når vi er færdige med behandlingen bringes du stille og roligt ud af hypnosen. Du vil kunne huske alt der er foregået, alt hvad der er sagt under hypnosen, og jeg sikre mig at du har det godt før du forlader mig.

Hvor mange behandlinger skal der til?
Typisk mellem 3-4 behandlinger, alt efter problemet. Ønsket rygestop kan for nogles vedkommende klares på 1 behandling, mens andre ønsker støttende behandling over 2-3 behandlinger, det er forskelligt. Billed-materiale på vej