EMDR er en forkortelse for Eye Movement Desensitization Responding, og anvendes til behandling af traumer også kendt som PTSD hvilket er en forkortelse for Post Traumatisk Stress Syndrom.

Hvornår er EMDR velegnet som behandlingsform
EMDR er velegnet til behandling af tidligere negative oplevelser, der er forbundet med stærke følelser, der virker forstyrrende ind i din dagligdag og forhindre dig i at leve det liv du ønsker dig. Sagt på en anden måde, hvis fortiden er tilstede og griber forstyrrende ind i nutid. Som eksempler på traumer kan nævnes overfald, voldtægt, ulykker, dødsfald, naturkatastrofer, krigsoplevelser. EMDR kan ligeledes anvendes ved psykiske tilstande, hvor der er brug for hjælp til at håndterer angst, panikfølelser, sorg, alle stærke oplevelser eller psykiske tilstande der er forbundet med stærke negative følelser. Disse voldsomme oplevelser og tilstande kan påvirke dig både fysisk og psykisk og give dig angstanfald, mareridt, følelsesmæssigt indelukkethed, lavt selvværd samt andre negative følelsesmæssige reaktioner.
Terapiformen er på WHO´s liste over anerkendte terapiformer til behandling af PTSD.

Hvordan foregår behandlingen med EMDR?
Det første der sker når du kommer til en behandling med EMDR er at jeg spørger ind til de problemer, adfærd og frygt der har fået dig til at opsøge mig. Du vil oftest være følelsesmæssigt påvirket, bare at fortælle mig om dine problemer. Vi behøver ikke gå dybere ind i selve traumet. Jeg beder din om at danne et indre billede, der repræsenterer dit traume.

Derefter har jeg brug for at vide hvilke fysiske og psykiske kropsreaktioner der fremkommer, bare ved at du tænke på dit indre billede af traumet. Hvor de sidder i kroppen.

Så spørger jeg dig om hvilken negativ overbevisning du har knyttet til traumet i forhold til dig selv. Efter en voldtægt kunne det være ”jeg er hjælpeløs” eller ”Det er min skyld”.

Dernæst finder vi en passende positiv støttende overbevisning, der vil gavne og støtte dig i fremtiden, som skal erstatte den negative, der har påvirket dig indtil nu. Hvis den negative var: ”Det er min skyld”, kan den positive være: ”Jeg er uden skyld”.

Vi etablerer et anker, et fredfyldt sted i dig, som repræsenterer ro og egenomsorg. Et sted du kan fokusere på, hvis du bliver overvældet af stærke følelser undervejs, altså hvis behandlingen bliver for svær, for slem for dig.

Så beder jeg dig vurdere på en SUD skala fra 0 til 10, hvor ubehageligt det er for dig at tænke/fokuserer på dit indre billede, hvor du har knyttet de negative kropsreaktioner og den negative overbevisning til. Tallet 0 = neutral, tallet 10 er værst, og typisk vil tallet ligge på 8, 9 eller 10.

Dernæst beder jeg dig vurdere på en VOC skala fra 1 til 7, hvor sand føler du den nye overbevisning er. 1 = Fuldstændig usand, og 7 er fuldstændig sand. Her vil mange ligge på 1.

Nu begynder selve bearbejdnings fasen af traumet. Du fokuserer først på din indre billede, det du har skabt dig, hvor dine fysiske og psykiske kropsfornemmelser er tilkoblet, samt den negative overbevisning. Derefter følger du terapeutens finger med dine øjne. Der bliver lavet forskellige bevægelser, afbrudt af pauser, hvor du bliver spurgt om hvilke tanker der kommer til dig. Vi fortsætter indtil SUD = 0 eller 1.

Når SUD = 0 eller 1, så skal du fokusere på dit indre billede, men denne gang koble den positive overbevisning til. Og så fortsætter vi behandlingen, hvor du følger min finger, og på samme måde afbryder vi behandlingen, for at høre hvilke tanker der nu kommer til dig. Vi fortsætter indtil VOC = 7, altså indtil den positive sætning føles fuldstændig sand.

Nu skal du fokusere på dit indre billede og så scanne din krop igennem, for at mærke om der er restspændinger i kroppen. Er der restspændinger tilbage, så fortsætter vi med, at du følger mine fingerbevægelser indtil spændingerne er væk.

Hvornår er behandlingen en succes.
Behandlingen er forløbet tilfredsstillende, når du kan tænke på, og snakke om dit traume, uden følelses-/kropsmæssig ubehag. Som tidligere nævnt, er målet at du har det betydeligt bedre når du forlader klinikken, end da du kom til behandlingen. Det er ikke altid at en behandling er nok. Er det nødvendigt med flere behandlinger har du det fredfyldte sted, hvor du kan søge hen, hvis det bliver svært for dig inden vi ses igen.

Hvad sker der efter behandlingen med EMDR.
Ved traumer i form af PTSD, virker det som om at vores oplevelse/traume godt nok er farvet af stærke negative følelser, men det er som oplevelsen ikke er blevet lagret i vores underbevidsthed, eller sagt med andre ord, kommet ud på fjernlageret, hvor vores oplevelser normalt ligger lagret. Herved påvirker traumet os forskelligt negativt, i vores dagligdag ved at ligge ubearbejdet i vores bevidste sind, der hvor vi er, når vi er i nuet. Det er min opfattelse, at ved at tage det indre billede af traumet op i vores arbejdshukommelse, og samtidig bevæger øjnene i forskellige retninger, hvorved vi aktiverer centre i både højre og venstre hjernehalvdel, bearbejdes traumet på en sådan måde, at det kan komme ud på fjernlageret, altså blive lagret i underbevidstheden, og ikke mere belaste os i den grad i nuet.

Der er ikke lavet nogen videnskabelige afhandlinger, som har klarlagt hvorfor EMDR virker. Dog er der lavet mange undersøgelser der belyser at behandling med EMDR virker på PTSD.