Jeg har tavshedspligt om alt, hvad jeg får kendskab til i forbindelse med din behandling. Jeg er registreret hos Datatilsynet.dk, er medlem hos brancheforeningen FDZ og har som FDZ-zoneterapeut pligt til at føre journal over behandlingerne.

Du skal derfor give skriftlig samtykke til journalføring, i form af din underskrift på en samtykkeerklæring ved første behandling.