Jeg har tavshedspligt om alt, hvad jeg får kendskab til i forbindelse med din behandling. Jeg har som FDZ-zoneterapeut pligt til at føre journal over behandlingerne, og er derfor registreret hos Datatilsynet.

Du skal derfor give skriftlig samtykke til journalføring, i form af din underskrift på en samtykkeerklæring ved første behandling.